accs contact left top transparent 

accst                                                      

im1 im2 im3

Budite Informirani

Flyer Dinner Dance

DOBRODOŠLI U AUSTRALSKO HRVATSKE DRUŠTVENE USLUGE

Australsko hrvatske društvene usluge neprofitna je i u zajednici utemeljena organizacija koja pruža niz usluga. Naša zadaća je pružiti kulturalno i jezično primjerene i pristupačne programe i usluge.
Od trenutka kada je osnovana, organizacija Australsko hrvatske društvene usluge (AHDU) postala je važan dio multikulturalnog društva Viktorije, i sve veći izvor potpore za mnoge. Za dugogodišnji opstanak AHDU-a ključna je sposobnost rasta i mijenjanja u skladu s promjenama u zajednici; od prvotnih programa namijenjenim useljenicima, do programa koji sada podmiruju potrebe starije populacije. Što više, AHDU pokušava proširiti svoje usluge i na drugu i treću generaciju australskih Hrvata.