accs contact left top transparent 

accst                                                      

im1 im2 im3

Izdvajamo

NAŠA STRUKTURA

Australsko hrvatske društvene usluge (AHDU) vodi Upravni odbor koji je osnovan u zajednici i koji ima pravnu i financijsku odgovornost za osoblje, usluge i programe. Svi članovi Upravnog odbora djeluju na volonterskoj bazi.
AHDU je poslodavac koji se zalaže za jednakost pri zapošljavanju. AHDU zapošljava osoblje s odgovarajućim iskustvom i kvalifikacijama. Plaće se izdvajaju iz sredstava dobivenih primarno od federalnih i državnih tijela, kao i od drugih vladinih i nevladinih izvora.
AHDU također ima malu vojsku volontera koji posjećuju stare i nemoćne, bolesne, osobe s invaliditetom te usamljene osobe, s njima provode vrijeme u njihovim domovima, bolnicama i domovima za starije osobe, i vode ih na kratke izlete. Kao i kod bilo koje organizacije osnovane u zajednici, vrijeme koje volonteri posvećuju radu je ogroman i često nevidljiv doprinos koji pokreće kotač sektora zajednice.
Niže je dijagram aktivnosti AHDU-a, na snazi od 31. prosinca 2014.

ORGANIZACIJSKI DIJAGRAM