accs contact left top transparent 

accst                                                      

g1 g2 g3 g4 g5 g6

Izdvajamo

STRATEŠKI PLAN

Strateško planiranje određuje kamo će se organizacija kretati u idućih godinu ili više dana, kako će tamo doći i kako će utvrditi da li je postigla svoje ciljeve.

U svibnju 2013. Australsko hrvatske društvene usluge utvrdile su svoje ciljeve za razdoblje od tri godine i definirale ih kao smjernice.

STRATEŠKE SMJERNICE 2013. – 2016.

Smjernica 1

ODREDBA
1. Osigurati čitav spektar društvene skrbi i usluga potpore
1.1 Održati trenutnih programskih područja pod punim kapacitetom
1.2 Povećati broj usluga posredovanja u SZ i JI područjima

Smjernica 2

DIVERSIFIKACIJA
2 Proširiti prisutnost u drugim područjima
2.1 Geelong
2.2 North Melbourne
2.3 Istražiti i razviti nova područja pružanja usluga

Smjernica 3

ODGOVORNOST
3 Odgovoriti na izmjenjene potrebe
3.1 Razviti i održavati odgovarajuću kadrovsku strukturu
3.2 Razviti i održavati efikasni ured, prema sustavu 5S
3.3 Preispitati sredstva i objekte

Smjernica 4

RUKOVOÐENJE I UPRAVLJANJE
4. Razviti i održavati standard visokog stupnja
4.1 Osigurati kvalitetno vodstvo i organizacijsko upravljanje
4.2 Odgovoriti na izmjene zakonskih uvjeta

Smjernica 5

STVARANJE BRENDA
5. Promicati brend AHDU-a
5.1 Povećati razinu svjesnosti i informiranosti o brendu u ciljnim zajednicama